Procedura starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

Jąkanie jest uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jednostkę chorobową i w związku z tym można w Polsce starać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Część osób jąkających się nie uważa się za niepełnosprawne i nie wyobraża sobie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Polska rzeczywistość jest taka, że jąkający się bez orzeczenia nie może korzystać z przysługujących praw (np. dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, za wszystko płaci 100 %), a jąkający się posiadający orzeczenie może korzystać z praw i „przywilejów” osób niepełnosprawnych (osobiście nazwałbym to wyrównywaniem szans na rynku pracy i funkcjonowania w społeczeństwie).

Ponieważ w Polsce istnieje demokracja każda osoba jąkająca sama decyduje za siebie czy chce starać się o orzeczenie o niepełnosprawności.

https://nixagrim.eu/
Nixagrim
Sprawdź to !

Kolejne kroki do złożenia dokumentów:

 1. W siedzibie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności lub ze strony www danego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pobierz niezbędne druki – wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb ZOoN, wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla osób, które już posiadają ważne orzeczenie).
 2. Czytelnie wypełnij wszystkie rubryki druków. Nawet jeśli któraś z pozycji nie dotyczy Cię bezpośrednio, wpisz „NIE DOTYCZY”. Zaświadczenie lekarskie wypełnia lekarz prowadzący.
 3. Złóż wypełnione dokumenty z siedzibie Zespołu osobiście lub prześlij listem poleconym. Do wniosku i zaświadczenia lekarskiego dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg choroby (chorób). Pamiętaj, że dokumenty medyczne, ze względu na swoją zawartość, są szczególnie chronione. Dlatego w celu ich lepszego zabezpieczenia, włóż je w dodatkową zaklejoną kopertę, opisaną w następujący sposób: „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – imię i nazwisko osoby, której dotyczy”.
 4. Czekaj na wezwanie na posiedzenie składu orzekającego, które będzie wysłane pocztą. Nie powinno to trwać dłużej niż 1 miesiąc.

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć w miejscu stałego zameldowania:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia);
 2. zaświadczenie lekarskie (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty jego wystawienia);
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań i inne dokumenty medyczne; dla osób jąkających ważne będą wszystkie zaświadczenie nt. przebytych terapii jąkania, turnusów rehabilitacyjnych; logopeda sporządzający diagnozę powinien szczegółowo opisać od kiedy powstało jąkanie i że ma charakter przewlekły. Ogólnie: im więcej zaświadczeń, tym lepiej. Jeśli oprócz jąkania współistnieją inne choroby dobrze jest dołączyć konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne.
 4. kserokopię dotychczas posiadanego orzeczenia wystawionego przez Zespół (nie dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia po raz pierwszy).

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 2. jedną aktualną fotografie osoby ubiegającej się o legitymację (dotyczy osób powyżej 16 roku życia);
 3. kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się przeważnie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędzie Powiatowym. Można wyszukać w Internecie.

Po otrzymaniu decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie od orzeczenia celem rozpatrzenia przez organ odwoławczy (II instancji) w terminie do 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Od momentu złożenia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odwołania ten sam skład orzekający ma 7 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli skład orzekający uzna zasadność, odwołania zostanie wydane orzeczenie uwzględniające zgłoszone przez Ciebie postulaty.

Jeśli skład orzekający nie znajdzie podstaw do uznania odwołania za zasadne, zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w danym województwie.

Przeważnie orzeczenia dla osób jąkających się są wydawane na 2-3 lata i po tym czasie trzeba starać się ponownie.

W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, podstawą ubiegania się o wydanie orzeczenia jest wskazanie miejsca zameldowania na pobyt czasowy.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w oparciu o przepisy:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162)

Na koniec życzę powodzenia w działaniu.

Marek Dubiński

---
Zobacz również:

Ocena

4.2/6 (głosów: 6)

Komentarze (25)

provigil walmart (25.09.2013, 15:32)
friction, pressure, temperature extremes, exercise, and sunlight., https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.96/1/mf26.html provigil dosage 400 mg, 8), https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118557.2/1/mf28.html provigil effects alcohol, jnbpes, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118557.93/1/mf34.html provigil uses, >:-[[, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118558.66/1/mf40.html provigil side effects alcohol, 363, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.44/1/mf22.html provigil 200 mg, vzaebo, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118557.09/1/mf27.html drugs like provigil, 896741, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118558.85/1/mf42.html modafinil drug test, 7280, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118554.41/1/mf3.html best place to buy modalert, 8], https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118555.03/1/mf9.html provigil how to get, dnms, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118554.65/1/mf5.html buy provigil modafinil, 454, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.83/1/mf25.html provigil price walgreens, tpnj, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.21/1/mf20.html provigil blood pressure, %-(((, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118557.65/1/mf32.html provigil prescription cost, 868,

modafinil over the counter (25.09.2013, 15:32)
There can be wide variability between species as well; what is relatively safe for rats may very well be extremely toxic for humans, and vice versa. For , https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118554.86/1/mf7.html generic modafinil price, 8-(((, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118558.66/1/mf40.html provigil side effects long term, 8P, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.44/1/mf22.html provigil 200 mg, 616, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118557.3/1/mf29.html provigil coupons discounts, >:)), https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118554.5/1/mf4.html modiodal review, 585182, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118558.75/1/mf41.html spier modafinil online, tqw, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118555.13/1/mf10.html alertec modafinil, bkcvg, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118555.43/1/mf13.html get modafinil prescription, ccdf, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118555.65/1/mf15.html modafinil side effects, =[[, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118555.03/1/mf9.html get provigil online, hjz, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118558.46/1/mf38.html purchase provigil with a credit card, 8))), https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.83/1/mf25.html provigil price walgreens, cfpro, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.21/1/mf20.html order provigil no prescription, fjjlqv,

provigil effects birth control (25.09.2013, 15:32)
do arise in coupled cell populations, the entire populations tend to fire in a synchronized manner. Thus enhanced electrotonic coupling results in lower , https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.96/1/mf26.html provigil dosage, %-PP, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118558.16/1/mf36.html order modafinil, omhyoa, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.44/1/mf22.html provigil tablets 100mg, %-], https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118555.13/1/mf10.html vigil, gcvkp, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118554.41/1/mf3.html buy modalert, mrly, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118555.65/1/mf15.html modafinil multiple sclerosis, gcch, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118554.3/1/mf2.html modafinil or adderall, mfqc, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118558.05/1/mf35.html provigil overnight, 098792, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.05/1/mf19.html modalert same provigil, =PP, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118553.8/1/mf1.html alertec medication, >:-DDD, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118556.83/1/mf25.html cost of provigil without insurance, 1102, https://bitbucket.org/dilnor/orman/issue-attachment/1/dilnor/orman/1380118557.65/1/mf32.html provigil prescription cost, bgvga,

ritalin and alcohol addiction (22.09.2013, 20:40)
cytomegaloviruses. Within Herpesviridae, CMV belongs to the Betaherpesvirinae subfamily, which also includes the genera Muromegalovirus and Roseolovirus HHV- , https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6910/2257/dih12.html concerta price, =-[[, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6917/2294/dih49.html snorting ritalin sr, okp, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6916/2288/dih43.html ritalin for children with add, 5546, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6908/2246/dih1.html ritalin drug abuse, wajr, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6917/2292/dih47.html ritalin vs adderall dosage, ><img src=" title=":[" />, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6914/2276/dih31.html methylphenidate for children, =-]], https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6916/2290/dih45.html ritalin la cost, 677, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6913/2275/dih30.html methylphenidate in adults, 571154, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6913/2271/dih26.html methylphenidate dosage by weight, >:-DDD, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6918/2296/dih51.html ritalin medication, 0410, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6913/2274/dih29.html methylphenidate price without insurance, %DD, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6915/2282/dih37.html ritalin concerta adderall, 485130, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6915/2284/dih39.html ritalin dosage for studying, 780292, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6908/2250/dih5.html methylphenidate or adderall, abypg, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6911/2265/dih20.html ritalin la high, 2481,

ritalin for adults weight loss (22.09.2013, 20:40)
Infection with EBV occurs by the oral transfer of saliva and genital secretions., https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6916/2288/dih43.html ritalin for autistic children, >:(, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6912/2268/dih23.html methylphenidate 10 mg, 9239, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6911/2264/dih19.html concerta 18 mg, gbv, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6917/2292/dih47.html ritalin generic price, 8-))), https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6914/2276/dih31.html methylphenidate for children, 119964, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6910/2259/dih14.html concerta 27 mg, zhzsq, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6913/2275/dih30.html methylphenidate in adults, nadva, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6916/2290/dih45.html ritalin la cost, %-))), https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6913/2271/dih26.html methylphenidate dosage chart, eyoa, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6915/2282/dih37.html ritalin concerta focalin, :), https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6908/2249/dih4.html methylphenidate addiction, %[[[, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6915/2284/dih39.html ritalin dosage compared to adderall, 791, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6917/2291/dih46.html ritalin la 20 mg nvr r20, :-(, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6911/2265/dih20.html get high ritalin, =OOO, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6914/2277/dih32.html ritalin 30 mg price, 417006, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6909/2251/dih6.html buy methylphenidate online, bknso,

order daytrana cost (22.09.2013, 20:40)
Varivax vaccine, designed to elicit an immune response in older adults whose immunity to VZV wanes with advancing age. A systematic review by the Cochrane , https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6908/2248/dih3.html concerta high dose, 859952, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6908/2247/dih2.html ritalin addiction, 082, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6917/2292/dih47.html ritalin vs adderall dosage, 9580, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6911/2262/dih17.html concerta side effects in men, dwqc, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6916/2290/dih45.html ritalin la dosage, %-[[, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6913/2275/dih30.html methylphenidate effects, pdmjsw, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6909/2252/dih7.html there generic ritalin, %(((, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6915/2282/dih37.html ritalin concerta adderall, kuyolc, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6911/2261/dih16.html concerta buy online, 8-[[[, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6909/2254/dih9.html how to buy ritalin online, 5787, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6908/2250/dih5.html methylphenidate concerta, 904220, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6915/2283/dih38.html ritalin brown, >:-OO, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6911/2265/dih20.html ritalin makes you high, clpj, https://adullact.net/tracker/download.php/580/1712/6914/2277/dih32.html ritalin price without insurance, 332623,

srhvsipotql (15.09.2013, 17:26)
d9XpmN txttpibqabfd, [url=http://uxgbxuogswri.com/]uxgbxuogswri[/url], [link=http://ytzpvqqdkznk.com/]ytzpvqqdkznk[/link], http://rlmzelczhicv.com/

elpwfpfma (15.09.2013, 16:54)
pspTW8 rmycdidmkyjm, [url=http://zxasrdxsfxxi.com/]zxasrdxsfxxi[/url], [link=http://izhvdlrvhugn.com/]izhvdlrvhugn[/link], http://lrejnjfadglh.com/

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Emotikonki | Dozwolone tagi HTML: u i b s
Wykonaj proste obliczenie:
siedem - 2